Visa meny
Dölj meny

Matte-träning

PDF

Här skapar vi ett litet enkelt program för att träna på gånger-tabellerna!
Skapa en ny fil i Python, och skriv in koden här under exakt:

# Träna på gångertabell, av Namn
import random

print("Välkommen till gångertabells-programmet!")
print("Skriv 0 för att avsluta")
tabell = int(input("Vilken tabell vill du träna på (1-10)? "))
while True:
  slumptal = random.randint(1, 10)
  gissning = int(input(str(tabell) + " * " + str(slumptal) + ": "))

  if(gissning == 0):
    break

  korrekt = slumptal * tabell
  if(gissning == korrekt):
    print("Helt rätt!")
  else:
    print("Fel! Rätt svar är " +str(korrekt) + "!")

Testkör genom att klicka på ”Run” längst upp, och väl ”Run module”.
Fungerar allting som tänkt? Bra!

Förklaring av koden

Vad gör då koden?
Översta raden som börjar med # är en kommentar. Den gör ingenting. Kommentarer används för att helt enkelt lämna kommentarer i kod.

Raden import random importerar möjlighet att skapa slumpade tal.

print används för att skriva ut något på skärmen.

tabell är en så kallad ”variabel”. Det är ett lagringsutrymme dit vi lagrar vilken gångertabell som spelaren vill använda.

input läser in något från användaren. (int) betyder ”gör så att detta blir ett heltal”. Ett heltal är en siffra, 1, 2, 3 och så vidare.

while betyder ”kör så länge som detta är True (sant). Kallas för en loop. Används för att köra programmet ända tills spelare väljer att avsluta genom att skriva 0.

random.randint(1, 10) slumpar fram ett tal mellan 1 och 10.

if(gissning == 0):break kollar om spelaren skrivit 0 – och avslutar då spelet.

korrekt = slumptal * tabell räknar ut det rätta svaret, och sparat detta i variabeln korrekt.

if(gissning == korrekt):print(”Helt rätt!”) kontrollerar om spelaren skrivit in rätt svar – och skriver då ut detta på skärmen.

Kan du komma på något att förbättra i programmet? Prova gärna att göra ändringar i koden!