Visa meny
Dölj meny

Ett enkelt program

PDF

Vi börjar med något enkelt!
Skapa en ny Python-fil genom att klicka på ”File” och välj ”New”.
Skriv in följande kod:

# Mitt första Python-program

namn = input("Vad heter du? ")
print("Hej " + namn + "!")

Gå på ”File” och välj ”Save as” och spara filen som mittprogram.py

Klicka på ”Run” och välj ”Run module”.

Fungerar allt som tänkt? Vad bra! Om det inte fungerar, kontrollera att du skrivit av allt korrekt, och prova att testköra på nytt.

Förklaring av koden

# Mitt första Python-program – Rader som börjar med # är så kallade ”kommentarer”. Dessa gör inget i programmet, utan används för att spara information för den som programmerar, det vill säga du.

namn = input(”Vad heter du? ”) – här använder vi något som kallas för ”variabler”. ”namn” är en variabel. En variabel är ett lagringsutrymme dit vi kan spara data. Se det ungefär som en låda som vi märkt med ett namn så vi snabbt kan hitta den.
input läser in något från användaren. Så vi läser in vad användaren skrivit in och lagrar detta i vår variabel ”namn”.

print(”Hej ” + namn + ”!”) – print betyder ”skriv ut till skärmen”. Så vi skriver alltså ut texten ”Hej” och så lägger vi till det värde vi lagrat i vår variabel genom att använda +-tecknet.

Prova att vidareutveckla koden! Du kan till exempel fråga efter var användaren bor, och skriva ut det – ”Hej Mattias från Gnarp!”